Čarodějnický den v Ještěrkách

Již od rána se u nás ve třídy začali scházet čarodějnice a čarodějové. Někdo přišel pěšky a někteří dokonce použili oblíbený dopravní prostředek a přiletěli na koštěti.
Aby čarodějky a čarodějové mohli vyletět na svých košťatech, bylo zapotřebí získat letecký průkaz. Nejdřív jsme se museli naučit ovládat košťata různými cvičebními technikami. Potom nastala velká oslava, tancovali jsme, čarovali, vařili lektvary a mnoho dalšího 😊.
Venku na čarodějné zahradě jsme proletěli čarodějnickou stezku, za kterou jsme dostali diplom a Lipo 😊.