Zaměstnanci MŠ Sedmikráska

„Naši učitelé nesmějí být podobni sloupům u cest, jež pouze ukazují, kam jít, ale samy nejdou“

– Jan Ámos Komenský

Pedagogický personál mateřské školy

Ředitelka školy – Mgr. Martina Kubová
Zástupkyně ředitelky – Bc. Kamila Marvanová

BUDOVA 1

Třída Ještěrky

Bc. Kamila Marvanová
Mgr. Martina Kubová
Vlasta Bernášková

BUDOVA 2

Třída Šídla

Veronika Uhrová, DiS.
Mgr. Radka Fischerová

DETAŠOVANÉ PRACOVIŠTĚ

Třída Šnečci

Jana Václavková
Mgr. Jana Petráňová

Třída Cvrčci

Bc. Lucie Krejčí
Romana Baštová
Pavlína Michková

Třída Čmeláci

Dana Grul’ová
Mgr. Tereza Hoťková

Provozní personál mateřské školy

Školní jídelna

Pavlína Michková
Renáta Černá
Kateřina Salačová
Iva Dlouhá

Úklid

Lenka Šedivá
Jaroslava Adamiková
Alena Röslová