Zaměstnanci MŠ Sedmikráska

„Naši učitelé nesmějí být podobni sloupům u cest, jež pouze ukazují, kam jít, ale samy nejdou“

– Jan Ámos Komenský

Pedagogický personál mateřské školy

Ředitelka školy – Mgr. Martina Kubová
Zástupkyně ředitelky – Bc. Kamila Marvanová

BUDOVA 1

Třída Ještěrky

Bc. Kamila Marvanová
Mgr. Martina Kubová
Bc. Lucie Krejčí

BUDOVA 2

Třída Šídla

Veronika Uhrová, DiS.
Bc. Daniela Lekičová

DETAŠOVANÉ PRACOVIŠTĚ

Třída Šnečci

Mgr. Radka Fischerová
Vlasta Bernášková
Pavlína Michková

Třída Cvrčci

Jana Václavková
Mgr. Jana Petráňová

Třída Čmeláci

Dana Grul’ová
Mgr. Tereza Hoťková

Provozní personál mateřské školy

Školní jídelna

Pavlína Michková
Renáta Černá
Martina Bartáková
Iva Dlouhá

Úklid

Lenka Šedivá
Jaroslava Adamiková
Zdeňka Maršíková