Stravování

Základní informace o stravování

Dítě je ke stravování v mateřské školy přihlášeno, jestliže zákonný zástupce dítěte odevzdá řádně vyplněnou přihlášku ke stravování.

ODHLAŠOVÁNÍ STRAVY

  • den předem nebo daný den nejpozději do 8:00 v aplikaci NašeMŠ, nebo ve třídě (osobně, telefonicky).
  • v případě neomluvené nepřítomnosti dítěte v MŠ se účtuje strava.

První den neplánované nepřítomnosti je možný výdej obědů od 11:30 do 12:00 hodin.

VÝŠE STRAVNÉHO

Cena stravného pro jednotlivé kategorie se řídí vyhláškou č. 107/2008 Sb. o školním stravování. Do jednotlivých skupin jsou strávníci zařazování na dobu školního roku, ve kterém dosahují věku dle kategorie 1-4. Školní rok je období od 1.9. do 31.8.

Kategorie 3 – 6 let: přesnídávka – 11 Kč, oběd – 28 Kč, svačina – 10 Kč, nápoje 4Kč, celkem za den 53 Kč (měsíční záloha 1060 Kč)
Kategorie 7 – 10 let: přesnídávka – 12 Kč, oběd – 30 Kč, svačina – 10 Kč, nápoje 4Kč, celkem za den 56 Kč (měsíční záloha 1120 Kč)


DŮLEŽITÉ DOKUMENTY