ZÁPIS DO MŠ SEDMIKRÁSKA na školní rok 2024/25

Rodičům doporučujeme využít elektronický předzápis . Rodiče „předzapíší“ dítě do vybrané MŠ a v určených dnech doručí potřebné dokumenty do MŠ. Tento předzápis rodičům i ředitelkám MŠ usnadní a časově zkrátí proces zápisu dítěte.

1. 4.  – 30.4. VYPLNĚNÍ ELEKTRONICKÉ ŽÁDOSTI –  PŘEDZÁPIS
Zákonný zástupce prostřednictvím Elektronického předzápisu vyplní žádost a evidenční list a vytiskne si je. Odesláním žádosti je dítě předzapsáno do MŠ. Odkaz na předzápis naleznete na webových stránkách jednotlivých MŠ.

Pokud nemůžete využít předzápis, všechny potřebné formuláře si stáhnete na webu MŠ a dále postupujete stejným způsobem.
Veškeré formuláře k zápisu včetně zápisového lístku jsou ke stažení na webových stránkách MŠ v záložce „O školce – Dokumentace“.

pondělí 6.5. DORUČENÍ ŽÁDOSTI DO MŠ – ZÁPIS

  • Osobně 9.00 – 18.00 hod Polední přestávka 12:00 – 13:00
  • datovou schránkou urbky4s


k žádosti je třeba doložit:        * vytištěnou a podepsanou přihlášku
                                                     * kopii evidenčního listu s potvrzením o očkování od pediatra
                                                     * kopii rodného listu (nebo originál k nahlédnutí)

Trvalý pobyt dítěte si MŠ ověřuje sama na matrice.

PŘIDĚLENÍ REGISTRAČNÍHO ČÍSLA
Registrační číslo vám bude přiděleno osobně při zápisu nebo datovou schránkou. Pod tímto číslem naleznete po vyvěšení výsledek přijímacího řízení.

9. 5. NAHLÍŽENÍ DO SPISU – 9.00 – 11.00 můžete nahlédnout do svého spisu a vyjádřit se k podkladům

Do pátku 10.5. VYVĚŠENÍ PŘEDBĚŽNÝCH VÝSLEDKŮ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ
Předběžné výsledky přijímacího řízení budou vyvěšeny na webových stránkách MŠ. Seznam přijatých dětí nebude konečný, nepřijaté děti se budou posouvat na uvolněná místa po odevzdání zápisových lístků. Ihned po vyvěšení předběžných výsledků mohou rodiče přijatých dětí začít odevzdávat zápisové lístky. Prosíme co nejdříve!

DO 17.5. ODEVZDÁNÍ ZÁPISOVÉHO LÍSTKU, ORIGINÁLU EVIDENČNÍHO LISTU a ZPĚTVZETÍ ŽÁDOSTI
Odevzdáním zápisového lístku potvrzují rodiče přijatého dítěte svůj úmysl vzdělávat dítě v dané mateřské škole a zároveň zpětvzetím žádosti v ostatních MŠ uvolní místo dalšímu nepřijatému uchazeči. Po odevzdání zápisového lístku bude řízení v ostatních MŠ, do kterých jste podali žádost o přijetí, zastaveno.
Doručení zápisového lístku a originálu evidenčního listu bude probíhat osobně kdykoliv v provozních hodinách MŠ nebo lze vhodit do schránky MŠ (přijetí lístku bude potvrzeno emailem).

3.6. VYDÁVÁNÍ ROZHODNUTÍ 8.00 – 17.00 hod osobně v MŠ                                                                                                                                                                                                                                           

Důležité termíny:     elektronický předzápis 1.4. -30.4.

                                     odevzdávání přihlášek (ZÁPIS) 6.5. osobně v čase 9.00 – 18.00

                                     nahlížení do spisu 9.5. 9:00 -11:00

                                     vyvěšení předběžných výsledků na webu do 10.5.

                                     odevzdání zápisového lístku do 17.5.

                                     vydávání rozhodnutí 3.6. v čase 8.00 – 17.00