ZOH ve Čmelácích

23.1. jsme ve Čmeláčcích zahájili Zimní Olympijské hry 2023. S dětmi jsme si pustili na interaktivní tabuli videa, kde Češi získali zlaté, stříbrné či bronzové medaile, povídali jsme si o olympijských disciplínách, vytvořili jsme si vlastní pochodeň a vlajku, naučili jsme se barvy olympijských kruhů.  Nakonec jsme si sami 7 disciplín vyzkoušeli. Děti velmi bavily tyto tři dny nabité sportem. Nakonec si každé dítě zkusilo stoupnout za zvuku fanfáry na bednu vítězů, každý získal medaili a sladkou odměnu.