Šnečci

Třída Ještěrky

Věk dětí: Třída nejmladších dětí
Počet dětí: 20
Třídní učitelky: Mgr. Radka Fischerová, Vlasta Bernášková
Kontakt:
Omluvný e-mail: omluvy.snecci@seznam.cz


Co je nového ve Šnečkách?