Režim dne

Režim dne

Organizace dne – rozvržení denních aktivit na Hlavní budově školky

ČASAKTIVITA
6:30 - 7:00scházení dětí, volné hry dle zájmu, rozchod dětí do svých tříd
7:00 - 9:00volné hry dětí, didakticky zacílené činnosti ve skupinkách, individuální péče, ranní kroužek, ranní cvičení
9:00 - 9:30hygiena, svačina
9:30 - 10:00skupinové, frontální hry a řízená činnost v návaznosti na dané téma, podtéma ŠVP
10:00 - 12:00příprava na pobyt venku, pobyt venku
12:00 - 12:30převlékání, hygiena, oběd
12:30 - 13:00hygiena, zklidňující chvilka
13:00 - 14:00odpolední odpočinek
14:00 - 14:45hygiena, otužování, skupinové opakovací chvilky, zájmové činnosti dětí, hry
14:45 - 15:00hygiena, svačina
15:00 - 17:30volné hry dětí ve třídě nebo venku, zájmové kroužky
Provoz6:30 - 17:30

Organizace dne – rozvržení denních aktivit na Detašovaném pracovišti

ČASAKTIVITA
7:00 - 8:00scházení dětí, hry dle zájmu a přání dětí
8:00 - 9:00volné hry dětí, didakticky zacílené činnosti ve skupinkách, individuální péče, ranní kroužek, ranní cvičení
9:00 - 9:30hygiena, svačina
9:30 - 10:00skupinové, frontální hry a řízená činnost v návaznosti na dané téma a podtéma ŠVP
10:00 - 11:30příprava na pobyt venku, pobyt venku
11:30 - 12:15převlékání, hygiena, oběd
12:15 - 12:45hygiena, vyzvedávání dětí, které jdou po obědě domů, pro ostatní příprava na odpočinek, zklidňující chvilka
12:45 - 14:00odpolední odpočinek
14:00 - 14:30hygiena, převlékání, svačina
14:30 - 17:00skupinové opakovací chvilky, zájmové činnosti dětí, volné hry dětí ve třídě nebo venku
Provoz7:00 - 17:00