Čmeláci

Třída Čmeláci

  • Věk dětí: Věkově smíšená třída
  • Počet dětí: 24
  • Třídní učitelky: Dana Gruľová, Mgr. Tereza Hoťková
  • Kontakt: 281 012 813
  • Omluvný e-mail: omluvy.cmelaci@seznam.cz

Co je nového u Čmeláků?