Platby

Základní informace o platbách

Placení stravného a školného probíhá výhradně formou platby z vašeho bankovního účtu na sběrný účet mateřské školy. Školné a stravné je hrazeno dohromady.

ZPŮSOB PLACENÍ STRAVNÉHO A ŠKOLNÉHO

1. Převodem na účet – vyplníte předtištěný formulář, který odevzdáte na své třídě. Číslo účtu pro platbu stravného: 7912640037/5500, číslo účtu pro platbu školného: 7912640029/5500. Variabilní symbol bude přidělen každému dítěti zvlášť a bude platit po celou dobu docházky do MŠ. 

2. Hotově – ve výjimečných případech po osobní domluvě s vedoucí školní jídelny

PLATBY

Platba za stravné je hrazena zálohově . První platbu je potřeba uhradit do 10. září, další platby musí být uhrazeny vždy dopředu na následující měsíc a to nejpozději do 20. dne předchozího měsíce (za říjen tedy do 20. září). Přeplatky stravného se vrací vždy na konci školního roku na číslo bankovního účtu, který nahlásí zákonní zástupci dítěte vedoucí školní jídelny současně s vyplněnou přihláškou ke stravování. Doporučujeme tedy hlásit změnu bankovního účtu!
Platba za školné se hradí v aktuálním měsíci (za září do 20. září atd.)

ŠKOLNÉ A STRAVNÉ

Platba za školné není účtována dětem, které do 31. srpna 2023 dovršily věku 5 let. Pro všechny ostatní je stanovena částka za vzdělávání pro školní rok 2023/2024 na 770,- měsíčně. Číslo účtu pro platbu školného: 7912640029/5500.
Zálohy za stravné činí 1060Kč pro děti do 6 let a 1120Kč pro děti nad 6 let (odklad školní docházky) měsíčně. Číslo účtu pro platby záloh stravného: 7912640037/5500Nezapomeňte uvádět variabilní symbol Vašeho dítěte!

KULTURNÍ AKCE

Peníze na kulturní akce dětí 1650 ,-Kč, prosíme, posílejte do konce září 2023 na k tomu zřízený účet 1387546044/3030.
Do zprávy pro příjemce napište jméno Vašeho dítěte a použijte stejný variabilní symbol, jako na platbu stravného.