Mateřská škola SEDMIKRÁSKA Jsme MATEŘSKÁ bezpečné místo, kde si děti mohou hrát, kde nalézají oporu, jistotu a bezvýhradné přijetí, místo, kde jsou děti šťastné. ŠKOLA Místo, kde se děti s profesionální pomocí vzdělaných pedagogů učí pro život a kde se podle svých individuálních možností a schopností připravují na bezproblémový vstup do základní školy

Kalendář akcí

Co všechno nás čeká? Divadla, výlety, akce, projektové dny a další.

Uzavření ulice Lišická

Z důvodu výstavby vodovodního řádu na Rohožník bude od 8.1. do 31.3. 2024 uzavřená Lišická ulice v úseku Zalešanská - Zaříčanská (tedy celý úsek před školkou). Ulice bude neprůjezdná, pouze průchozí pro pěší. Zároveň by v úterý 30.1. a 27.2. měla být celodenní odstávka vody. Počítejte prosíme předběžně s uzavřením MŠ v tyto dny. Termíny odstávky upřesníme, mohou lišit podle postupu prací.

Den otevřených dveří

V úterý 19. 3. 2024 na hlavní budově MŠ Lišická v 9:00 a 10:00 hodin a na detašovaném pracovišti Hulická v 15:30 hodin.

Zápis do MŠ na šk. rok 2024/25

Individuální vzdělávání

ověření úrovně osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech proběhne v pondělí 13. 11. 2023 v 15:00, náhradní termín 27. 11. 2023 v 15:00 hodin.

Představujeme MŠ Sedmikrásku

Chápeme, že je výběr MŠ pro Vás a Vaše dítě důležitou životní kapitolou. Mnoho informací najdete v sekci „O školce“, ale tady Vám naší školku představíme =) Najdete zde:

Naše třídy

JEŠTĚRKY

Třída předškolních dětí

CVRČCI

Věkově smíšená třída – mladší děti

ČMELÁCI

Věkově smíšená třída – předškoláci a starší děti

ŠNEČCI

Věkově smíšená třída – mladší děti

ŠÍDLA

Třída Začít spolu

JÍDELNA

Abychom měli plná bříška =) 

Aktuálně probíhající projekty

Šablony OP JAK

Zeleň do zahrady

Projekt navazuje na projekt Voda do zahrady MŠ Sedmikráska, který byl podpořen grantem hl.m. Prahy v tematické oblasti II Zelené učebny. 

Návrh bez názvu-21

V rámci projektu bude provedena  výsadba z volně rostoucích dřevin dle projektu. Živý plot a výsadba tvoří v budoucnu zákoutí pro odpočinek a hry dětí a vhodné podmínky pro ekologickou výchovu.

Edukativní složka projektu bude dále zajištěna umístěním hmyzího „hotelu“, čmelínu a úkrytů pro zimování ježků. Složení dřevin umožní rozpoznávání (a ochutnávání) jedlých plodů, pozorování proměny rostlin v průběhu ročních období i výuku základů dendrologie a botaniky v rozsahu vhodném pro předškolní věk.

vzor-MSMT-Letak-pro-publicitu-NPO-DIGITALIZUJEME-SKOLU
ZAJÍMÁ VÁS NĚCO DALŠÍHO?

Mrkněte do sekce "O školce", kde se dozvíte téměř všechny informace. Pokud by vám ani to nepomohlo, tak nás kontaktujte =)