Šídla

Třída Šídla

Třída Začít spolu

  • Věk dětí: Věkově smíšená třída
  • Počet dětí: 24
  • Třídní učitelky: Veronika Uhrová, DiS., Bc. Daniela Lekičová
  • Kontakt: 281 012 814
  • Omluvný e-mail: omluvy.sidla@seznam.cz

Co je nového u Šídel?