Ještěrky

Třída Ještěrky

  • Věk dětí: Věkově smíšená třída
  • Počet dětí: 24
  • Třídní učitelky: Bc. Kamila Marvanová, Mgr. Martina Kubová,
  • Bc. Naděžda Kosanová, Pavlína Michková
  • Kontakt: 281 012 812
  • Omluvný e-mail: omluvy.jesterky@seznam.cz

Co je nového v Ještěrkách?