O školce

Mateřská škola SEDMIKRÁSKA

Hlavním záměrem naší mateřské školy je podporovat u dětí zdravé sebevědomí, samostatnost, aktivitu, vytvářet podmínky pro radostnou atmosféru plnou důvěry, kamarádství, komunikace, empatie a individuálního přístupu, podněcovat myšlení, asertivitu a především vnímat každé dítě jako jedinečnou neopakovatelnou bytost s vlastními schopnostmi, dovednostmi a potřebami. 


O ŠKOLCE

Zde jsou základní informace o naší mateřské školce. Jak je vlastně veliká, kde je situovaná, jakou má kapacitu, kdo nám vaří, jakou máme otevírací dobu, jaké jsou u nás třídy. Najdete zde i informace o školním vzdělávacím programu.

KROUŽKY

Prostřednictvím kroužků děti dostávají šanci, jak se plně realizovat v činnosti, která je baví, naplňuje a nejen to. Pokud dítě pravidelně navštěvuje nějaký kroužek, vybuduje si kladný vztah k aktivnímu trávení volného času. ŠKOLKA V PŘÍRODĚ

Pokud to aktuální situace dovoluje, jezdíme s dětmi každý rok na Školku v přírodě. Trvá týden a tradičně jezdíme od pátku do pátku. Jezdí se na přelomu května/června. Pokud Vás zajímají zprávy ze školky v přírodě z minulých let, můžete si je přečíst.

PROJEKTY & PROGRAMY

Naše mateřská škola je zapojena do několika zajímavých projektů, jako je Projekt Se Sokolem do života; Kniha – přítel na celý život, nebo třeba Prima Vizus. Na některých se s námi aktivně podílí naše maminky a tatínkové.