O školce

Mateřská škola SEDMIKRÁSKA

Hlavním záměrem naší mateřské školy je podporovat u dětí zdravé sebevědomí, samostatnost, aktivitu, vytvářet podmínky pro radostnou atmosféru plnou důvěry, kamarádství, komunikace, empatie a individuálního přístupu, podněcovat myšlení, asertivitu a především vnímat každé dítě jako jedinečnou neopakovatelnou bytost s vlastními schopnostmi, dovednostmi a potřebami. O školce

Celková kapacita školy je 116 dětí. Každá třída v hlavní budově má kapacitu 24 dětí a třída na odloučeném pracovišti 20 dětí. Dvě třídy jsou heterogenní, dvě třídy nejstarších dětí a jedna třída nejmladších dětí jsou homogenní. Nejmladší děti přijaté při zápisu se automaticky umisťují na volná místa na odloučené pracoviště, kde je menší počet dětí, což lépe vyhovuje socializaci této věkové skupiny. 


Hlavní budova mateřské školy má dva dvoupodlažní pavilony se čtyřmi třídami a hospodářskou část se školní kuchyní a provozním vybavením. U každého pavilonu jsou prostorné a dobře vybavené zahrady, které jsou v maximální míře dětmi využívány a které nejvíce přibližují charakter mateřské školy – sepjetí s přírodou, pohyb a zdravý životní styl. Odloučené pracoviště je nedaleko od kmenové budovy ve dvoupodlažním rodinném domku se zahradou. Prostory tady nejsou velké, ale jsou dobře situovány pro nejmenší děti. Velkou výhodou mateřské školy je vlastní školní kuchyň, která vaří i pro odloučené pracoviště. V roce 2010 byla jak po stránce dispozic jednotlivých místností, tak po stránce vybavení zcela přebudována na moderní školní kuchyň, která plně odpovídá požadavkům EU. Výhodou mateřské školy je i vlastní kotelna a prostory pro praní prádla.