Stravování

Základní informace o stravování

Dítě je ke stravování v mateřské školy přihlášeno, jestliže zákonný zástupce dítěte odevzdá řádně vyplněnou přihlášku ke stravování.

ODHLAŠOVÁNÍ STRAVY

  • den předem nebo daný den nejpozději do 8:00 na tel. čísle 281 012 810, nebo omluvením dítěte (osobně ve třídě, omluvným e-mailem, zápisem do diáře)
  • první den neplánované nepřítomnosti dítěte v MŠ se považuje za pobyt dítěte v MŠ.

První den neplánované nepřítomnosti je možný výdej obědů od 11:30 do 12:00 hodin.

VÝŠE STRAVNÉHO

Cena stravného pro jednotlivé kategorie se řídí vyhláškou č. 107/2008 Sb. o školním stravování. Do jednotlivých skupin jsou strávníci zařazování na dobu školního roku, ve kterém dosahují věku dle kategorie 1-4. Školní rok je období od 1.9. do 31.8.

Kategorie 3 – 6 let: přesnídávka – 9 Kč, oběd – 25 Kč, svačina – 7 Kč (měsíční záloha 820 Kč)
Kategorie 7 – 10 let: přesnídávka – 10 Kč, oběd – 27 Kč, svačina – 7 Kč (měsíční záloha 880 Kč)


DŮLEŽITÉ DOKUMENTY