Základní informace o školce

HLAVNÍ BUDOVADETAŠOVANÉ PRACOVIŠTĚ
6:30 – 17:307:00 – 16:30

O školce

Celková kapacita školy je 116 dětí. Každá třída v hlavní budově má kapacitu 24 dětí a třída na odloučeném pracovišti 20 dětí. Dvě třídy jsou heterogenní, dvě třídy nejstarších dětí a jedna třída nejmladších dětí jsou homogenní. Nejmladší děti přijaté při zápisu se automaticky umisťují na volná místa na odloučené pracoviště, kde je menší počet dětí, což lépe vyhovuje socializaci této věkové skupiny. 

Hlavní budova mateřské školy má dva dvoupodlažní pavilony se čtyřmi třídami a hospodářskou část se školní kuchyní a provozním vybavením. U každého pavilonu jsou prostorné a dobře vybavené zahrady, které jsou v maximální míře dětmi využívány a které nejvíce přibližují charakter mateřské školy – sepjetí s přírodou, pohyb a zdravý životní styl. Odloučené pracoviště je nedaleko od kmenové budovy ve dvoupodlažním rodinném domku se zahradou. Prostory tady nejsou velké, ale jsou dobře situovány pro nejmenší děti. Velkou výhodou mateřské školy je vlastní školní kuchyň, která vaří i pro odloučené pracoviště. V roce 2010 byla jak po stránce dispozic jednotlivých místností, tak po stránce vybavení zcela přebudována na moderní školní kuchyň, která plně odpovídá požadavkům EU. Výhodou mateřské školy je i vlastní kotelna a prostory pro praní prádla.

Identifikační údaje

  • Zřizovatel: Úřad MČ Praha 21
  • Počet tříd: 5
  • Celkový počet dětí: 116
  • Pedagogických zaměstnanců: 12
  • Provozních zaměstnanců: 7

Budovy školky

Hlavní budova:
2 dvoupodlažní pavilony se čtyřmi třídami; jednopodlažní budova se školní kuchyní a hospodářskou částí

Odloučené pracoviště:
se nachází ve dvoupodlažním rodinném domě

Okolí školky

Klidné prostředí uprostřed zeleně dál od hlavních komunikací, ke každému pavilonu patří rozlehlá zahrada. Odloučené pracoviště je v blízkosti budovy úřadu MČ. má menší, ale postačující zahradu.


Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program naší mateřské školy má název:

RUKU V RUCE PROJDEM SVĚTEM, KRÁSNÝ JE, VŽDYŤ PATŘÍ DĚTEM.

Cílem našeho ŠVP je celkový rozvoj osobnosti dítěte, jeho orientace ve světe, který postupně poznává. Předškolní vzdělávání je nejdůležitější součástí celého školského systému a celém tohoto ŠVP je dovést dítě na konci tohoto období k tomu, aby získalo samostatnost a kompetence důležité pro jeho další rozvoj a učení po celý život. 

Školní vzdělávací program je rozpracován tak, aby rozlišoval věkové i individuální rozdíly dětí. Proto je hlavním úkolem u mladších dětí (ve třídě Cvrčků a Šnečků) především nenásilnou a hravou formou začleňovat děti do kolektivu. Důraz je kladen na socializaci, sebeobsluhu, zvyšování samostatnosti a získávání poznatků prostřednictvím citových prožitků. Ve třídách starších dětí (ve třídě Čmeláčků, Šídel a Ještěrek) je nejvíce kladen důraz na samostatnost, sebevědomí, vzájemnou pomoc, toleranci a spolupráci, podporu samostatného myšlení a touhy objevovat, zkoušet, experimentovat a na základě vlastních prožitků získávat i vlastní zkušenost.