Představujeme se…

Kdo jsme – video prezentace

Virtuální prohlídka

Pojďte se k nám podívat

Odpovědi na nejčastější otázky

(provozní informace naleznete na webových stránkách a ve školním řádu v dokumentech)

Co má dítě před vstupem do MŠ umět?

Každé dítě je jiné, a tak k němu přistupujeme. Jediná podmínka je dítě bez plen (občasné nehody se samozřejmě stanou) a bez dudlíku.  Vše ostatní ve spolupráci s Vámi zvládneme.

Jak jsou děti rozdělovány do tříd?

Naše MŠ má 5 tříd. Ve 4 z nich jsou děti ve skupinách podle věku: detašované pracoviště v Hulické ulici – Šnečci  3+, Lišická Cvrčci 4+, Čmeláci 4 – 5+, Ještěrky 6 -7 let. Jedna třída (Šídla) pracuje s prvky alternativního programu Začít spolu a je věkově smíšená (3 -7 let) Vždy se snažíme vyhovět Vašim žádostem o zařazení do třídy, nemůžeme ale splnění požadavku garantovat.

Kolik je ve třídách učitelek?

Každá třída má 2 kmenové učitelky, spolu ve třídě jsou minimálně 2,5 hodiny denně (většinou ale více). Využíváme i školní asistenty, tzn., že 2 dospělí jsou ve třídě často už od 9.00. S dětmi pomáhají i „tety“ – paní školnice.

Jak dlouho jsou děti venku?

Denně minimálně 2 hodiny dopoledne, podle počasí pobyt venku prodlužujeme, jak to jen jde. Ven nechodíme výjimečně jen při opravdu nepříznivém počasí. Hodně využíváme naše krásné zahrady, chodíme ale i na procházky po okolí a do lesa. Od jara do podzimu chodíme ven i odpoledne.

Musí děti po obědě spát?

Všechny děti si po obědě chodí na chvilku odpočinout do postýlek. Trošku se zklidníme, přečteme si pohádky, vyprávíme si, zpíváme. V této době probíhá vytírání celé školky. Děti, které během této doby (asi 20 minut) neusnou, mohou vstát a jít se věnovat klidovým činnostem u stolků. Dětem, které usnou, dopřejeme cca 45 minut spánku…  Děti si mohou do postýlek brát hračku nebo knížku a nikdo je NENUTÍ spát nebo bez hnutí ležet.

Co když moje dítě nechce něco jíst?

Naše paní kuchařky vaří výborná a zdravá jídla podle receptů moderní zdravé výživy. Kuchyně je zapojena do programu „Zdravá jídelna“. Jídelníček také splňuje spotřební koš a má správné nutriční hodnoty. Přesto se samozřejmě najdou děti, které jíst nechtějí. U nás určitě do jídla nenutíme, co dítě nechce, odnese. Snažíme se ale děti motivovat, aby jídlo ochutnaly. Pokud si budete přát, můžeme dítě povzbuzovat k jídlu, maličké i dokrmit. Z vlastní iniciativy to ale nikdy neděláme, u nás je jídlo svátek, ne stresující zážitek. Případné diety (s potvrzením lékaře) řešíme individuálně.

A co pitný režim?

Děti mají po celý den volně dostupný čaj a čistou vodu. Často je vybízíme a kontrolujeme, aby se napily. K obědu je také nabízen i džus nebo mošt. Denně je k dispozici i mléko k svačině a obědu, někdy káva, kakao. Děti se samy rozhodují, co budou pít. Na zahradě máme pítka s tekoucí čistou vodou.

Nabízí školka kroužky?

Ano, kroužky nabízíme od 15.00 hod. Podle zájmu rodičů otevíráme angličtinu, keramiku, výtvarné hrátky, sportovní hry, jógu a tanečky. Kroužky vedou naše paní učitelky, ale zajištěny externím pořadatelem (hradí si rodiče zvlášť).

Jak vypadá příprava předškoláků?

Příprava předškoláků na vstup do ZŠ je v Sedmikrásce jednou z nejdůležitějších priorit. Probíhá neustále výběrem vhodných činností a aktivit všeho druhu. Zásadní je pro nás individualizace, tedy příprava šitá na míru konkrétnímu dítěti na základě průběžné a profesionální pedagogické diagnostiky. Dětem, které mají obtíže, vypracujeme Plán pedagogické podpory, jehož průběh a naplňování konzultujeme s rodiči. Spolupracujeme s Pedagogicko-psychologickou poradnou a je-li třeba, i se Speciálně pedagogickým centrem. V MŠ máme tři logopedické asistentky i speciální pedagožku, které jsou připraveny pomoci každému dítěti. Každý rok otevíráme nápravný edukační program Dobrý start pro děti s odkladem školní docházky. Můžete se spolehnout, že Vaše dítě bude na školu připraveno na maximum svých možností.

Co když moje dítě neumí dobře česky?

Pro děti s odlišným mateřským jazykem vypracujeme spolu s Vámi Plán pedagogické podpory a přizpůsobíme mu aktivity tak, aby vše zvládlo a cítilo se u nás dobře. Většina dětí – cizinců se během roku mezi kamarády česky naučí.

Jak rodiče mohou se školkou komunikovat?

Samozřejmě denně můžete mluvit s učitelkami ve třídě. Pro rychlé zprávy, omlouvání dětí, kalendář akcí atd. používáme mobilní aplikaci Naše MŠ, kterou si snadno nainstalujete do mobilu. V aplikaci je i fotogalerie, kam vkládáme fotky z denního života v MŠ.   Každá třída má svůj e-mail, přes který se můžete spojit s učitelkami a také Google Classroom, kde naleznete materiály a videa k výuce i v případě, že je dítě např. nemocné (hlavně u předškoláků).

Dozvím se, jak moje dítě ve školce prospívá?

Rodičům nabízíme pravidelné konzultace k vývoji dítěte a k výsledkům diagnostiky (lze i online), do diagnostiky a portfolia dítěte můžete nahlížet průběžně. Paní učitelky zodpoví všechny Vaše dotazy, případně si můžete kdykoliv domluvit mimořádné konzultace.

Jak se mohu do života školky zapojit?

U nás ve školce jsou rodiče vítáni. Pořádáme různé akce pro rodiče a děti (bojovky v lese, orientační běh, přednášky a setkání na různá témata, besídky, dílničky, brigády na zahradě…) Určitě se nebráníme jakékoli pomoci nebo spolupráci.

Jaké další aktivity dětem nabízíte?

V Sedmikrásce se pořád něco děje. Třídy mají vlastní třídní projekty, např. návštěvy divadel, ZOO, pražských památek – vše vlakem nebo MHD. Jezdíme na výlety, např. Mirákulum, čokoládovna, planetárium, hvězdárna atd., pořádáme školy v přírodě na horách, noční spaní ve školce nebo ve stanech na zahradě, zahradní slavnost a pasování předškoláků, cvičení se Sokolem atd. Aktivit je hodně, každý rok je jiný a nelze vše vyjmenovat.

Co když se zase školky uzavřou?

Nestrašte! Věříme, že už to skončí. Ale jsme připravené. Poskytujeme distanční výuku pro všechny děti, online setkání, materiály, videa s tvořením, cvičením i zpíváním, bojovky pro rodiče a děti…jsme v téměř denním alespoň virtuálním kontaktu s dětmi.

Nenašli jste odpověď, kterou jste hledali? V tom případě jsme tu pro Vás na emailu ms.sedmikraska.cz nebo (prosím výjimečně a v „lidskou“ hodinu) na mobilu 602 276 527 (ředitelka).