Svatý Václav v Ještěrkách

O jeden den dříve: Pohodlně jsme se posadili do stroje času a přenesli se do doby středověku, něco okolo roku 910. Hrála středověká hudba, a protože nám chyběli hudební nástroje použili jsme naše ruce a nohy. Klepali jsme, tleskali, pleskali a dupali. Dozvěděli jsme se, že v této době se narodil kníže Václav z rodu Přemyslovců a pro jeho dobré skutky byl po jeho smrti vysvěcen. Seznámili jsme se s jeho tatínkem Vratislavem I., maminkou Drahomírou, a i babičkou Ludmilou. Kníže Václav nás pozval do svého panství, kde jsme se učili zacházet s mečem, a za jeho nepřítomnosti jsme se služebnictvem jásali na bále. Když se ale vrátil na panství, hned jsme raději sekali latinu. Jakmile jsme se vrátili strojem času na zpět do roku 2023, řekli jsme si, že by stálo za to, vytvořit si vzpomínkovou knihu. Do knihy jsme si nalepili různé obrázky sv. Václava, erb Přemyslovců, a protože ještě neumíme číst a psát tak jsme si texty vybarvili pastelkami. Super zážitek!