Setkání s rodiči a odborníkem

Vážení rodiče,

po příjemné zkušenosti setkání s Vámi nad problematikou zápisů do základních škol se nám podařilo domluvit pro Vás další společný podvečer pro rozvoj dětí. Tentokrát jej povede paní doktorka z Oční kliniky 2.LF UK a FN Motol a Zbraslavského očního centra, s.r.o.,

Setkání na téma:
„Vývoj zraku u předškolních dětí s Doc. MUDr. Gabrielou Mahelkovou, Ph.D.“
se bude konat ve čtvrtek 03.06.2021 od 16:30 hodin.

Během přednášky se dozvíte důležité informace o vývoji zraku dítěte předškolního věku. Seznámíte se s hlavními problémy, které v případě včasného neodhalení a léčby mohou trvale zhoršit zrak a mít vliv na školní úspěšnost dítěte.