Provoz MŠ od 12. 4. 2021

Dle rozhodnutí vlády se v pondělí 12.4. otevře MŠ pouze pro děti s povinnou předškolní docházkou, tzn. děti, které nejpozději k 31.8.2021 dovrší věk 6 let. Všechny ostatní děti budou nadále doma (nárok rodičů na OČR).

Odpovědi na Vaše nejčastější dotazy:

1/ MŠ bude otevřena POUZE pro děti, plnící povinnou předškolní docházku a děti rodičů vybraných profesí (viz níže).

2/ Mladší děti (které zatím nemají umožněnou docházku) mají nárok na odběr dotovaných obědů s sebou. Prosíme o nahlášení obědů do pátku na e-mail ms.sedmikraska@atlas.cz

3/ Každé pondělí a čtvrtek bude probíhat ranní testování dětí.

4/ Testování musí probíhat přímo ve škole, nelze testy dělat předem doma.

5/ Budeme používat centrálně distribuované LEPU testy, nenoste si vlastní. Paní školnice nemůže ráno hledat v seznamu 750 schválených testů ten, který jste si zakoupili, zatímco ostatní děti s rodiči čekají venku na test.

6/ Nikoho nemůžeme nutit k testování. Pokud s testováním nesouhlasíte, bude mít Vaše dítě omluvenou absenci. Nelze mu umožnit prezenční výuku. 

7/ Testování se netýká dětí, které mají laboratorně potvrzené prodělání nemoci COVID 19 před méně, než 90 dny (potvrzením bude zpráva lékaře, laboratorní zpráva – i elektronická, kde bude jasně vyznačena identifikace dítěte a datum prvního pozitivního testu). Potvrzení nejlépe zašlete předem na e-mail ms.sedmikraska@atlas.cz . Ráno se, prosím, stejně stavte u testování pro „vstupenku“ do MŠ, kterou ukážete na kameru videozvonku.

8/ Vaše děti si budete testovat sami (s instruktáží paní školnice) a poté vyčkáte s dítětem venku 15 minut na výsledek testu. Prosím počítejte se zdržením (a s počasím) a zkuste rozložit příchody. Ráno budeme připravené u testů už od 6.30.

9/ Průběh testování: Vstoupíte s dítětem do „testovací místnosti“ – označených dveří do spojovací chodby přímo proti brance. S instruktáží paní školnice provedete dítěti test. Test bude podepsán a označen časem provedení. Venku vyčkáte 15 minut na výsledek testu (roušky, rozestupy 1,5 m). Po uplynutí této doby Vás paní školnice zavolá a předá Vám „vstupenku“ do MŠ – máme pro děti hezké kytičky… Dál pokračujete normálně do šaten, kytičku, prosím, ukažte na kameru videozvonku.

10/rozdělení dětí do tříd:

Ještěrky – 15 Ještěrek

Čmeláci – 13 Čmeláků + 2 IZS

Šídla – 6 Šídel + 5 Ještěrek + 4 IZS

Cvrčci – případná další třída pro IZS

11/ děti IZS  – seznam vybraných profesí, které mohou dávat do MŠ i mladší děti:

  • zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,
  • pedagogičtí pracovníci, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo pedagogičtí pracovníci školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy
  • zaměstnanci bezpečnostních sborů, o příslušníci ozbrojených sil, 
  •  zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví, 
  • zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
  • zaměstnanci Úřadu práce České republiky, 
  • zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení, 
  • zaměstnanci Finanční správy České republiky

Příslušnost k vybraným profesím zákonný zástupce doloží škole potvrzením zaměstnavatele. Děti IZS platí školné a stravné.

Důležité dokumenty ke stažení

Obrázkový diagram testování (co se bude dít, když…..)
Obrázkový diagram testování (co se bude dít, když…..)
Instruktážní leták k LEPU testu
Testování žáků