Category "Aktuální informace"

1Čvn2021

Projekt navazuje na projekt Voda do zahrady MŠ Sedmikráska, který byl podpořen grantem hl.m.Prahy v tematické oblasti II Zelené učebny.

V rámci projektu bude provedena výsadba z volně rostoucích dřevin dle projektu. Živý plot a výsadba vytvoří v budoucnu zákoutí pro odpočinek a hry dětí a vhodné podmínky pro ekologickou výchovu. 

Edukativní složka projektu bude dále zajištěna umístěním hmyzího „hotelu“, čmelínu a úkrytů pro zimování ježků. Složení dřevin umožní rozpoznávání (a ochutnávání) jedlých plodů, pozorování proměny rostlin v průběhu ročních období i výuku základů dendrologie a botaniky v rozsahu vhodném pro předškolní věk. V projektu jsou zastoupeny běžné i netradiční druhy ovocných keřů a stromů, keře s různou dobou kvetení, barevnou škálou plodů a olistění. Děti mohou sledovat, který keř nejvíce chutná ptákům, který láká včely, poznávat různé vůně a chutě. Součástí ekologické výchovy bude i pravidelná péče o výsadbu, zálivka, ukázky řezu apod. 

Projekt bude mít přínos v několika rovinách:

–  zlepšení podmínek pro pobyt dětí na školní zahradě, vytvoření stinných míst a klidových zón.

–  možnost realizace aktivit předškolní výchovy formou prožitkového učení ve venkovním prostředí 

–  rozšíření environmentální výchovy v MŠ o péči o rostliny a zlepšení podmínek pro

   pozorování života v zahradě

–  snížení prašnosti a hlučnosti v zahradě

– zvýšení atraktivity zahrady pro drobné savce, ptactvo a hmyz, zlepšení jejich životních podmínek

   v lokalitě