Ještěrky a svatý Václav

28. 9.  je státní svátek, a to budou všechny Ještěrky doma, proto jsme se rozhodli tohoto, pro nás zatím tajemného pána, oslavit den předem. Kdo je Václav, proč je tak slavný a svatý? Rozhodli jsme se to všechno zjistit, snad se nám podaří vypátrat co nejvíce informací, abychom mohli vytvořit pořádně velkou encyklopedii o životě tohoto pána.
A tak jsme se pustili do pátrání…
Úplně nejdřív jsme si vyslechli krátký příběh o životě Václava a následně jsme museli vyluštit křížovku. Velice jsme se nasmáli, když jsme si spíše, než luštění slov představovali křižovatku pro dopravní prostředky. V tajence nám vyšlo slovo orlice – erb Přemyslovců. Také jsme zjistili, že kníže Václav byl moudrý, lidumilný, odvážný, silný hrdina, a tak si pro nás paní učitelka připravila hru, ve které si všichni zahráli poddané. Když byl kníže na panství, představovali jsme vzorné poddané, ale jen co odjel … ????
Přesto, že jsme dělali na panství neplechu, pozval nás kníže Václav na ples. Středověká hudba nás vtáhla jak do tance, tak i do dupání, tleskání a ťukání na různé části těla. Na interaktivní tabuli jsme si prohlédli obrázky celé jeho rodiny a různá sochařská díla znázorňující jeho hrdinství. Indicií jsme získali mnoho, a tak jsme si rozdělili úkoly a společně jsme vytvořili velikánskou knihu o svatém Václavovi – naše dílo si můžete prohlédnout na nástěnce ????.