Ještěrky a Den Země

V dubnu jsme si povídali o naší planetě, učili jsme se, jak o ní pečovat a chránit jí, a tak nás potěšilo, že se na Multifunkčním hřišti se opět konal Den země. Na nic jsme nečekali a vyrazili jsme tam. Hned na začátku nás čekalo zajímavé povídání hasičů, mohli jsme si prohlédnout mnoho zajímavého vybavení a obstáli jsme ve zkoušce ze znalostí důležitých telefonních čísel záchranných složek.
Pak jsme se vydali za zvířátky, mohli si pohladit různá mláďátka, ti statečnější i hada.
Poté jsme se vydali navštívit další stanoviště, zjistili jsme například, jak se čistí voda a jak je důležitá pro náš život.