Dušičky na hřbitově

V listopadu jsme zvládli oslavit oba dva svátky, jak Halloween, tak dušičky. Dušičky jsme pojali letos trochu jinak. Ve školce jsme si povídali o této tradici a vyrobili jsme si vlastní svícny z přírodnin. Jednoho dne jsme se vypravili na hřbitov, který máme ke školce nejblíže. Tam jsme uložili právě vyrobené svícny a zapálili jsme svíčky. Prošli jsme si také celý hřbitov, kde jsme si prohlédli upravené a některé velmi krásně vyzdobené hrobečky, rozsvícené svíčky. Řekli jsme si, jak se na takovém místě chováme a proč. Celá akce se nám moc líbila =)