Školní vzdělávací program MŠ Sedmikráska

Školní vzdělávací program naší mateřské školy má název:

Ruku v ruce projdem světem, krásný je, vždyť patří dětem.

Cílem našeho ŠVP je celkový rozvoj osobnosti dítěte, jeho orientace ve světe, který postupně poznává. Předškolní vzdělávání je nejdůležitější součástí celého školského systému a celém tohoto ŠVP je dovést dítě na konci tohoto období k tomu, aby získalo samostatnost a kompetence důležité pro jeho další rozvoj a učení po celý život.

Školní vzdělávací program je rozpracován tak, aby rozlišoval věkové i individuální rozdíly dětí. Proto je hlavním úkolem u mladších dětí (ve třídě Cvrčků a Šnečků) především nenásilnou a hravou formou začleňovat děti do kolektivu. Důraz je kladen na socializaci, sebeobsluhu, zvyšování samostatnosti a získávání poznatků prostřednictvím citových prožitků. Ve třídách starších dětí (ve třídě Čmeláčků, Šídel a Ještěrek) je nejvíce kladen důraz na samostatnost, sebevědomí, vzájemnou pomoc, toleranci a spolupráci, podporu samostatného myšlení a touhy objevovat, zkoušet, experimentovat a na základě vlastních prožitků získávat i vlastní zkušenost.