Opatření ke zmírnění dopadů inflace na domácnosti
v Praze pro roky 2022–2023

Odevzdání žádostí k rukám ředitelky (ke stažení v dokumentech, případně k vyzvednutí v MŠ) do pátku 23. 9. 2022 12:00 hodin a dále pak vždy do 20. dne v měsíci